Tarieven en informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE: Ik hanteer momenteel een wachtlijst voor individuele trajecten. In de loop van november 2023 heb ik weer ruimte voor het starten van nieuwe individuele behandelingen. Als je contact opneemt kunnen we overleggen over de mogelijkheden voor een plek op mijn wachtlijst. Voor relatie- en gezinstherapie geldt géén wachtlijst: dat kan in principe vrijwel direct starten.

Vergoed traject:

Het hangt van het type therapie en de voorwaarden van je zorgverzekering af of je traject bij PSYS-therapie (deels) vergoed kan worden door de zorgverzekeraar of niet. Relatie- en gezinstherapie kunnen helaas niet worden vergoed.

Kortdurende individuele therapie bij PSYS-therapie kan vergoed worden als je een verwijsbrief voor de basis-ggz van de huisarts hebt. In dat geval werk ik samen met Caredate, en dan gelden de voorwaarden en tarieven die op hun website genoemd worden. De vergoeding betreft een traject van plm. 10 sessies. De aanmelding voor een vergoede behandeling via Caredate loopt via mijzelf: je kunt je niet direct bij Caredate voor een behandeling bij mij aanmelden.

Voor het starten van een vergoed traject voor individuele therapie gelden bepaalde voorwaarden, die ik graag telefonisch met je bespreek. Eén daarvan noem ik vast hier: als jouw zorgverzekeraar verwacht dat een ggz-behandelaar na het intakegesprek een machtigingsaanvraag bij hen doet voor de behandeling, zal ik geen vergoed traject starten. Je kunt zelf in je polis nakijken of dit geldt voor jouw zorgverzekeraar.

Onvergoed traject:

Een onvergoed traject betekent dat je de sessies zelf betaalt. Een voordeel hierbij is dat we sneller kunnen starten, omdat we geen tijd kwijt zijn aan een uitgebreide intakeprocedure, verantwoording aan de zorgverzekeraar en contact met je huisarts. Ook heb je geen verwijsbrief van de huisarts nodig als je de sessies zelf betaalt en spreek je het eigen risico van je zorgverzekering niet aan.

Hieronder vind je de verschillende prijzen voor mijn diensten. Ik hanteer verschillende tarieven, afhankelijk van iemands inkomen. Ik zal niet om bewijzen vragen, dus het is aan jou om me te vertellen welk tarief ik zal hanteren. Facturen verstuur ik per e-mail en deze kan je betalen met iDEAL.

  • Tariefgroep I: voor mensen met een krappe beurs
  • Tariefgroep II: voor mensen met een middeninkomen
  • Tariefgroep III: voor mensen met een bovenmodaal inkomen
Tariefgroep ITariefgroep IITariefgroep III
Individuele gesprekstherapie (kort)
(plm. 60 minuten)
€ 55,00€ 75,00€ 100,00
Individuele gesprekstherapie (lang)
Brainspottingtherapie
(plm. 75 minuten)
€ 67,50€ 87,50€ 112,50
Relatie- en gezinstherapie
(plm. 75 minuten)
€ 82,50€ 100,00€ 125,00

Praktijkinformatie: beroepsverenigingen

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en registers:

  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), als Psycholoog NIP
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), als Lid ST
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), als Masterpsycholoog

Praktijkinformatie: klachtenregeling

Klachtenfolder PSYS-therapie

Klachtenformulier P3NL

Praktijkinformatie: privacyverklaring

De privacyverklaring van PSYS-therapie is nog in ontwikkeling en wordt hier zo snel mogelijk geplaatst.

Als je in behandeling bent via Caredate verwijs ik je naar hun privacyverklaring.

Als je in behandeling bent via Care to Change verwijs ik je naar hun privacyverklaring.

Via deze website verzamel ik geen gegevens.