Gezinstherapie

Gezinstherapie

Misschien geldt voor gezinnen nog wel meer dan voor relaties dat ze een bron van steun, liefde en plezier kunnen zijn, maar ook een plaats waar zorgen, ergernissen en vervelende terugkerende patronen het leven voor alle leden soms erg moeilijk kunnen maken. Het lijkt soms moeilijk of onmogelijk om dit te keren, maar systeemtherapie kan zorgen voor grote, wezenlijke veranderingen. We bepalen gezamenlijk wie er bij de gesprekken aanwezig zijn en zoeken goed uit wat voor ieder gezinslid belangrijke doelen zijn in de behandeling.

Ik kan er ook voor jullie zijn als jullie door moeilijke tijden gaan wegens externe omstandigheden, en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontdekken van jullie gezamenlijke krachtbronnen om deze omstandigheden het hoofd te bieden.

Ouderbegeleiding en opvoedondersteuning

Ik heb ruime ervaring als kinder- en jeugdpsycholoog en help bij opvoedingsvragen, vooral bij vragen die te maken hebben met de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kinderen. Voorbeelden van zulke vragen zijn: hoe komt het dat je kind heel boos kan worden en wat vraagt het dan van je, welke grenzen en vrijheden heeft je kind nodig, hoe zorg je voor een veilige, stabiele basis waarin het kind je kan vertrouwen, hoe ga je om met angsten van je kind, et cetera? Ook wanneer bepaald gedrag van je kind bij jou gevoelens als boosheid, onmacht, angst, irritatie of een grote gelatenheid oproept, of als je misschien te hoge verwachtingen van je kind hebt, is dat een goede insteek voor een gesprek.

Ik bied ook (kortdurende) ondersteuning bij vragen over autisme en aanverwante stoornissen (ASS), aandachtsproblematiek (ADHD/ADD), hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. En als het nodig is denk ik graag mee over een goede doorverwijzing naar andersoortige of meer langdurige zorg.

Scheiding

Scheiden is altijd een ingrijpend proces voor alle betrokkenen, jong en oud. In de meeste gevallen ontstaat na verloop van tijd weer een nieuw evenwicht waarin iedereen zijn draai weer vindt. Dat lukt helaas niet altijd. Ik ben ervaren in het werken met ouders en kinderen die te maken hebben met zogenaamde hoogconflictscheidingen: scheidingen waarbij steeds opnieuw sprake is van ruzies, overleg tussen ouders moeilijk blijft, rechtszaken spelen of sprake is van ouderverstoting. Niet in alle gevallen zal ik zulke casussen aannemen, maar je kan altijd contact met me opnemen om te kijken of ik wat voor je kan betekenen als je hiermee te maken hebt (bijvoorbeeld als ouder of als hulpverlener).

Individuele systeemtherapie

Soms kom je in je leven problemen tegen die te maken hebben met je gezin van herkomst of je familiegeschiedenis. Daarover wil je dan misschien in gesprek gaan zonder familieleden te moeten meenemen. Dan kun je bij mij terecht voor individuele systeemtherapie: dat betekent dat we gesprekken voeren waarbij veel aandacht is voor het gezin waarin je bent opgegroeid en de familie daaromheen. Het kan erg helpend zijn om te ontdekken wat er speelt of gespeeld heeft en hoe dat jouw leven en ontwikkeling beïnvloed heeft. Ik maak dan eventueel gebruik van opstellingen met poppetjes en het optekenen van een familiestamboom. Dit kan ook geschikt voor jou zijn als je geadopteerd bent of bent opgegroeid in pleeggezinnen. Dan is het belangrijk om stil te staan bij wie je bent en waar je vandaan komt, zodat je weet wie je wil en kan zijn en hoe je je verder wil ontwikkelen.