Gezinstherapie

Misschien geldt voor gezinnen nog wel meer dan voor relaties dat ze een bron van steun, liefde en plezier kunnen zijn, maar ook een plaats waar zorgen, ergernissen en vervelende terugkerende patronen het leven voor alle leden soms erg moeilijk kunnen maken. Het lijkt soms moeilijk of onmogelijk om dit te keren, maar systeemtherapie kan zorgen voor grote, wezenlijke veranderingen. We bepalen gezamenlijk wie er bij de gesprekken aanwezig zijn en zoeken goed uit wat voor ieder gezinslid belangrijke doelen zijn in de behandeling.

Ik kan er ook voor jullie zijn als jullie door moeilijke tijden gaan wegens externe omstandigheden, en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontdekken van jullie gezamenlijke krachtbronnen om deze omstandigheden het hoofd te bieden.

Let op: omdat PSYS-therapie geen contract heeft met de gemeente Utrecht voor het bieden van jeugdzorg, begeleid ik in deze praktijk geen gezinnen met minderjarige kinderen.

Individuele systeemtherapie

Soms kom je in je leven problemen tegen die te maken hebben met je gezin van herkomst of je familiegeschiedenis. Daarover wil je dan misschien in gesprek gaan zonder familieleden te moeten meenemen. Dan kun je bij mij terecht voor individuele systeemtherapie: dat betekent dat we gesprekken voeren waarbij veel aandacht is voor het gezin waarin je bent opgegroeid en de familie daaromheen. Het kan erg helpend zijn om te ontdekken wat er speelt of gespeeld heeft en hoe dat jouw leven en ontwikkeling beïnvloed heeft. Ik maak dan eventueel gebruik van opstellingen met poppetjes en het optekenen van een familiestamboom. Individuele systeemtherapie helpt je om stil te staan bij wie je bent en waar je vandaan komt, zodat je weet wie je wil en kan zijn en hoe je je verder wil ontwikkelen.